K.E.B. Derwinska – Tandartspraktijk de Spiegel – Hendrik Ido Ambacht

K.E.B. Derwinska

Tandarts
Beschikbare dagen:
  • Maandag
  • Dinsdag
  • Woensdag
  • Donderdag

Ingeschreven in het KRT (kwaliteitsregister tandartsen).
Lid van een vakgerelateerde beroepsvereniging KNMT.
Gevolgde na- en bijscholing in afgelopen kalenderjaar 80 uur, waarvan 60 uur bij door het kwaliteitsregister goedkeurde trainingen.
Big-registratienummer: 19048530102
Relatie tot de praktijk: Eigenaar

Terug naar overzicht